DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI, MBA

 


        EKSPERTYZY TECHNICZNE
        EKSPERTYZY SĄDOWE
        OPINIE BUDOWLANE
        PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


Rzeczoznawca budowlany Warszawa Rzeczoznawca budowlany Kraków Rzeczoznawca budowlany Wrocław Rzeczoznawca rzeczoznawca budowlany rzeczoznawca sądowy biegły sądowy opinie sądowe opinie ekspertyzy budowlane kontrola techniczna obiektów budowlanych okresowe kontrole budynków roczne kontrole pięcioletnie kontrole budownictwo konstrukcje budowlane inspektor nadzoru inwestorskiego odbiory techniczne budynków prawo budowlane monitoring oddziaływania budowy odpowiedzialność karna BHP roboty budowlane Rzeczoznawca budowlany Warszawa Rzeczoznawca budowlany Kraków Rzeczoznawca budowlany Wrocław Rzeczoznawca budowlany Warszawa Rzeczoznawca budowlany Kraków Rzeczoznawca budowlany Wrocław Rzeczoznawca budowlany Warszawa Rzeczoznawca budowlany Kraków Rzeczoznawca budowlany Wrocław Rzeczoznawca budowlany Warszawa


     STRONA GŁÓWNA


  Dr inż. Przemysław Stawiarski , Stawiarski Management - profesjonalne Biuro Ekspertyz Budowlanych i Sądowych oraz wykonawca przeglądów okresowych obiektów budowlanych.
  Główną działalnością Biura, dzięki dużemu doświadczeniu właściciela, rzeczoznawcy z zakresu budownictwa i materiałów budowlanych, rzeczoznawcy sądowego, jest:

  • rzeczoznawstwo (ekspertyzy techniczne, opinie budowlane, opinie sądowe, rzeczoznawca ds. budowlanych, rzeczoznawca sądowy, biegły) w tym ekspertyzy techniczne:
   • mieszkań, domów, bloków mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych, apartamentów,
   • hal produkcyjnych i magazynowych, centrów logistycznych, zakładów produkcyjnych, centrów handlowych i obiektów kubaturowych, hal, kin, teatrów, stadionów, biur, hotel,
   • hal wystawowych, stadionów, kin, teatrów, biur, hoteli, szpitali i przychodni, przedszkoli, szkół, uczelni, sądów, dróg publicznych i placów (także przy udziale geotechników),
   • obiektów w złym stanie technicznym, obiektów wadliwie wykonanych, dla potrzeb ustalenia jakości wykonanych robót budowlanych, opinie geotechniczne,

  • kontrola okresowa obiektów (przegląd budynków, prowadzenie książki obiektu budowlanego), w tym:
   • obiektów przemysłowych i komercyjnych (hal produkcyjnych i magazynowych, centrów logistycznych, zakładów produkcyjnych, centrów handlowych i obiektów kubaturowych, biurowców, hoteli),
   • obiektów użyteczności publicznej (urzędy, hale wystawowe, stadiony, kina, teatry, szpitale i przychodnie, przedszkola, szkoły, uczelnie, sądy),
   • obiektów mieszkalnych (bloki, apartamenty),


  • odbiory techniczne budynków,

  • monitoring oddziaływania budowy,

  • doradztwo techniczne,

  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

  Szczegółowy zakres działalności przedstawiony jest w zakładce ZAKRES EKSPERTYZ